Musiikki

Suomalaiset käyvät konserteissa ja teatterissa

Suomalaiset käyvät konserteissa ja teatterissa – Lippuihin jopa yli 150 euroa vuodessa

Suomalaiset ovat innokkaita konserteissa kävijöitä. GMI Interactiven paneelilla toteutettuun online-tutkimukseen vastanneista 76 prosenttia oli käynyt konsertissa ainakin kerran viimeksi kuluneen vuoden aikana. Seuraavaksi suositumpia olivat teatteriesitykset ja perhekohteet.

Suurin osa tapahtumakävijöistä käytti pääsylippuihin jopa 50 euroa. Innokkaimpia olivat konserteissa kävijät, joista runsas neljännes (27 %) kulutti lippuihin vuodessa yli 150 euroa. Tapahtumakävijät saivat tietoa esityksistä erityisesti sanomalehdistä. Runsas kolmannes (35 %) vastanneista piti päälähteenään sanomalehtiä. Sosiaaliseen mediaan tukeutui 16 % ja areenoiden ja artistien nettisivuihin kumpaankin noin 10 % vastanneista.

Yli puolet vastanneista (52 %) olisi käynyt jossakin tietyssä tapahtumassa, jos olisi saanut siitä tiedon ajoissa. Runsas kolmannes (39 %) joutui puolestaan jättämään jonkin tilaisuuden väliin, koska ei ollut onnistunut hankkimaan sinne lippua.

– Tietokoneet ja matkapuhelimet ovat yhä tärkeämmässä asemassa sekä pääsylippujen ostamisessa että tapahtumiin liittyvässä tiedonhankinnassa, toteaa Lippupalvelun toimitusjohtaja Ari Kuokkanen. – Tutkimuksemme osoittaa, että suomalaiset käyvät innokkaasti erilaisissa tapahtumissa. Lisäksi he arvostavat turvallista ja luotettavaa palvelua lipunoston yhteydessä erityisen paljon.

Vuosittaisessa Brand Tracker –tutkimuksessa mitataan yleisöhaastatteluin eri lipunvälitystoimistojen toimintaa sekä tapahtumissa käyntiä. Tutkimuksen mukaan Lippupalvelu jatkaa selkeänä markkinajohtajana lipunvälitystoimistojen keskuudessa. Lippupalvelu on Suomen johtava lipunvälitystoimija niin palvelussa kuin tunnettuudessa. Lippupalvelun tunnettuus Suomessa on 97 %.

Ticketmaster on MRS:n (Market Research Society) kumppaniyritys. Tutkimuksessa noudatettiin MRS:n tutkimusohjeistuksia ja –metodeja (code of conduct), jotka on MRS:n lisäksi hyväksynyt myös EFAMRO (the European Research Federation). Tutkimus toteutettiin ottamalla kattava otos suomalaisista ja heidän joukostaan haastattelupaneeliin osallistui runsas tuhat sellaista suomalaista, jotka olivat käyneet vuoden aikana vähintään yhdessä yleisötapahtumassa.